پایگاه اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی


اخبار
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
 

نام:
*
نام خانوادگی :
*
جنسیت:
*
کد ملی
*
تلفن همراه
*
تلفن ثابت
*
رشته تحصیلی
*
نام دانشگاه
*
شماره دانشجویی
*
درس انتخابی 1
*
درس انتخابی 2

ارسال فیش واریزی (حجم فایل نباید بیش از 200 کیلوبایت باشد)
آخرین عناوین

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد