پایگاه اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی


اخبار
جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧
 

   
نام: *
نام خانوادگی: *
جنسیت: مرد زن
کد ملی:
*
تلفن همراه:
*
تلفن ثابت:
*
رشته تحصیلی:
نام دانشگاه:
*
شماره دانشجویی:
*
درس انتخابی اول:

  اندیشه اسلامی1
  اندیشه اسلامی2
  تفسیر موضوعی قرآن کریم
  آئین زندگی و اخلاق کاربردی
  انقلاب اسلامی ایران
  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
  دانش خانواده و جمعیت
درس انتخابی دوم:

  اندیشه اسلامی1
  اندیشه اسلامی2
  تفسیر موضوعی قرآن کریم
  آئین زندگی و اخلاق کاربردی
  انقلاب اسلامی ایران
  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
  دانش خانواده و جمعیت
 
ارسال فیش واریزی: (حجم فایل نباید بیش از کیلوبایت باشد)
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد